Naše poslanie

Naša vízia

Žijeme v prelomových časoch. Svojimi činmi v prítomnosti ovplyvňujeme budúcnosť planéty. Vedie nás vedomá snaha o udržateľnosť a veríme, že pôsobíme tam, kde je to práve potrebné. Sme presvedčení, že vždy existuje alternatíva. Inovujeme služby a produkty v oblastiach, ktoré vyžadujú najviac pozornosti. Naším prianím je zachovať zdroje a krásy prírody pre ďalšie generácie.

Vedie nás vďačnosť, radosť a láska

Kráčame v harmónii s naším vnútorným kompasom. V súlade s princípmi života robíme to, čo hlásame, a stojíme si za tým. Vedie nás totiž láska a vďačnosť našej planéte. Nechceme jej vládnuť, ale slúžiť a budovať tak lepší svet.

Ponúkame možnosti vašej vedomej voľby

Vytvárame nástroje pre uvedomelý život. Chceme byť sprievodcom na vašej ceste k zodpovednému a vedomému žitiu. Vieme, že každý čin sa počíta a opierame sa o vašu dôveru a podporu.

Veríme tomu, čo robíme

Výrobky a služby, ktoré vyrábame, sú odrazom nás samých. Vyjadrujú náš pohľad na svet. Vznikajú s láskou, vášňou a radosťou a sú zhmotnením našej filozofie. Vďaka nim spoločne tvoríme svet, v ktorom si prajeme žiť.

Výhody registrácie