Zoznamy zložiek výrobkov

Zverejnený zoznam zložiek detergentov podľa nariadenia ES č. 648/2014 o detergentoch.

Odkaz na stránky Pharmacos Európskej komisie obsahujúce porovnávacie tabuľky medzi názvom INCI, Európskeho liekopisu a čísla CAS. tu.

Zloženie výrobkov je pravidelne aktualizované vo forme dátových listov na našom dokumentovom serveri. Stiahnuť

V prípade, že tu niektorý výrobok chýba, kontaktujte nás, potrebné informácie Vám dohľadáme.

Výhody registrácie