Často kladené otázky (FAQ)


Prečo prechádzame na rPET?
Prečo nepoužívame biodegradabilný plast?
Sú výrobky TIERRA VERDE testované na zvieratách?
Obsahuje vaša sóda bikarbóna hliník?
Prečo sa vaša sóda bikarbóna neodporúča na vnútorné použitie?
Je možné zamieňať sódu bikarbónu a praciu sódu?
Ako sa správne starať o umývačku riadu a riešiť problémy pri umývaní?
Sú vrecká z bio bavlny schválené na použitie na potraviny?
Je vaša drogéria vhodná aj pre domácnosti napojené na biologické čistiarne odpadových vôd?


Prečo prechádzame na rPET?

Považujeme za dôležité spracovávať už použité plastové obaly a vracať ich späť do obehu. Materiál rPET vzniká recykláciou PET plastu a obsahuje rôzny podiel recyklátu. Oba tieto materiály je možné takmer donekonečna recyklovať, podobne ako sklo. Opätovným využitím PET ušetríme zhruba 19 % vody, 20 % energie a 26 % CO₂ oproti výrobe z prvotného plastu (virgin plastic). PET je dobre rozpoznateľný na triediacich linkách, čo zvyšuje jeho šancu na správnu recykláciu. PET neabsorbuje pachy produktov, preto ho možno opätovne využívať aj na kozmetiku alebo v potravinárstve. Ponuka obalov z rPET na európskom trhu sa konečne rozšírila, čo sme radi využili. Už od júla 2020 balíme do fliaš z tohto materiálu sprchové gély a z rPET budeme mať všetky fľaše s objemom 750 ml a 1 l (okrem vratných obalov a kozmetiky).

Hore


Prečo nepoužívame biodegradabilný plast?

Obaly z bioplastov so sebou prinášajú množstvo problémov. Väčšina z nich sa ani nerozloží v bežnom komposte, iba v priemyselnej kompostárni, kde sa musí nadrviť a potom zahriať na teploty presahujúce 60 °C. Ak ich ale dáte medzi bioodpad, pravdepodobne ich v triediarni vyradia, pretože sú na nerozoznanie od bežných plastov. Do žltého kontajnera bioplasty nepatria, pretože znižujú kvalitu recyklovaného plastu. Takže končia v spaľovniach či na skládkach. My v TIERRA VERDE ešte nie sme dostatočne presvedčení, že už boli preskúmané všetky dopady bioplastov na prírodu. Napríklad aby sa získali rozložiteľné obaly z kukuričného škrobu, musia sa potrebné plodiny pestovať vo veľkom na úrodnej pôde. Pri tom sa ale obmedzuje produkcia potravín a často aj znehodnocuje pôda a voda priemyselnými hnojivami a pesticídmi.

Hore


Sú vaše výrobky testované na zvieratách?

Netestujeme na zvieratách. V Európskej únii musia výrobcovia od roku 2013 zabrániť zbytočnému testovaniu na živých tvoroch. Podľa európskeho nariadenia REACH výrobcovia zdieľajú informácie o už vykonaných testoch s Európskou chemickou agentúrou (ECHA). V prípade potreby overujú účinky látok na ľudské zdravie a životné prostredie inými prostriedkami (napr. testami na živočíšnych tkanivách, baktériách a kultivovaných bunkách, analogickými predikciami atď.). Nové štúdie na zvieratách schvaľuje Európska chemická agentúra (ECHA) len v prípade, že bezpečnosť nemožno potvrdiť inak.

V spoločnosti TIERRA VERDE používame najmä osvedčené suroviny, ktorých účinky nie je potrebné opätovne overovať. Ak sa rozhodneme používať nové látky, vždy berieme do úvahy, či boli testované na zvieratách. S nadsázkou hovoríme, že našu drogériu testujeme na ľuďoch, pretože nové produkty testujeme sami spolu s našimi blízkymi.

Netestovanie hotových výrobkov na zvieratách je tiež jednou z podmienok prestížneho certifikátu Ecogarantie, ktorým sú označené mnohé naše výrobky.

Hore


Obsahuje vaša sóda bikarbóna hliník?

Sóda bikarbóna či hydrogénuhličitan sodný (NaHCO3) neobsahuje hliník, ako je zrejmé z chemického vzorca. Hliník by skrátka nemal byť prítomný ani v takom balení, ktoré žiadnu informáciu "bez obsahu hliníka" neobsahuje. Hliníková dezinformácia môže pochádzať:

a) z nevhodného prekladu termínu baking powder (prášok do pečiva) z angličtiny a jeho zámeny za baking soda (jedlá sóda). Prášok do pečiva môže obsahovať niektoré vysokoteplotné kyslé soli, ktoré hliník obsahujú (E521 síran sodno-hlinitý, E541 fosforečnan sodno-hlinitý, E523 Síran amonnohlinitý). Viac o prášku do pečiva nájdete napr. na Wikipedii.

b) Ďalším zdrojom hliníka môžu byť protihrudkujúce látky alebo stopové množstvo nečistôt neodstrániteľných pri výrobe, tie podľa vyjadrenia výrobcu ani technickej špecifikácie nami dodávaná sóda bikarbóna neobsahuje.

c) Firmy predávajúce jedlú sódu sú zákazníkmi čím ďalej tým viac tlačené do toho, aby explicitne uvádzali tvrdenie "bez obsahu hliníka" na obaloch sódy bikarbóny. Tvrdenie sa tak objavuje na obaloch a v popisoch častejšie a dá sa potom prísť nepresnou logickou úvahou k tomu, že ak nie je táto informácia priamo uvedená, je veľmi pravdepodobne platný opak, teda "hliník je prítomný".

Hore


Prečo sa vaša sóda bikarbóna neodporúča na vnútorné použitie?

Naša BIKA - sóda bikarbóna je predávaná ako upratovací a čistiaci prostriedok a z tohto dôvodu nie je balená v potravinárskych obaloch. Preto na obale deklarujeme, že nie je vhodná na vnútorné použitie. Inak, samozrejme, ide o bežnú sódu bikarbónu, navyše surovinu v potravinárskej kvalite (viď špecifikácia vyššie).

Názov "jedlá sóda" je najznámejší termín, ktorým sa bežne označuje chemická látka hydrogénuhličitan sodný či sóda bikarbóna (viď wikipedie). Odlišuje sa tým táto látka, ktorú je bezpečné aj konzumovať v potravinách, od (bežnej) sódy, teda uhličitanu sodného (viz wikipedie), niekedy zase označovanej ako "pracia sóda".

Prečo teda na obaloch neuvádzame potravinárske použitie? Pretože nedisponujeme potravinárskou prevádzkou, nemáme na to schválené ani pracovisko, kde ju z vriec prebaľujeme do spotrebiteľských balení, ani samotné obaly.

Ako firma vyrábajúca ekodrogériu a nie potraviny ale neplánujeme našu prevádzku certifikovať na potravinárstvo, pretože by sa nám taká investícia nevyplatila.

Na prvý pohľad môže trochu klamať niekedy uvádzaný triviálny názov „jedlá sóda“, od ktorého ale z dôvodov, aby to nemátlo, upúšťame.

Hore


Je možné zamieňať sódu bikarbónu a praciu sódu?

Sóda bikarbóna, hydrogénuhličitan sodný (naša je v potravinárskej kvalite, ale nie v potravinárskom balení) je iná látka ako sóda na pranie - uhličitan sodný. Nie je preto možné ich zamieňať. Sódu bikarbónu môžete použiť na pranie (nemá takú účinnosť), avšak pracia sóda sa nedá použiť na nič iné ako práve na pranie.

Hore


Ako sa správne starať o umývačku riadu a riešiť problémy pri umývaní?

Poťah na skle je spôsobený usadenými minerálmi z vody. Je nutné používať leštidlo v optimálnom dávkovaní, pravidelne dopĺňať soľ a čistiť filter a celú umývačku.

Filter po vybratí utrite papierovou utierkou, raz za čas ho prepláchnite v roztoku z horúcej vody s rozpusteným práškom PUER - odstraňovač škvŕn. Ten je takisto vhodný, spolu s odstraňovačom vodného kameňa, na pravidelnú očistu samotnej umývačky. Stačí z každého jednu lyžicu nasypať na dno a umývačku bez riadu zapnúť na celý umývací cyklus.

Veľký vplyv na kvalitu umývania má čistota ramien. Je veľmi vhodné ich raz za čas vymontovať a prepláchnuť ich tlakom vody – robíme to tak, že odmontujeme sprchovú hlavicu a do otvoru ramena pustíme prúd vody v sprche. Pokiaľ ramená nečistíte pravidelne, možno sa budete diviť, keď to spravíte prvýkrát, čo sa v nich všetko nachádza a znemožňuje prietok vody.

Dôležitá je aj teplota vody. Pokiaľ používate prostriedky bez enzýmov, ako sú tie naše, nastavujte vyššie teploty. Pokiaľ zostáva na riade biely povlak, máme vyskúšané, že pre lepší výsledok umývania niekedy stačí ubrať množstvo leštidla. Nastavenie dávkovania leštidla sa líši umývačka od umývačky, pri niektorých značkách je nutné sa poradiť s návodom, ktoré tlačidlá v akom poradí stláčať, pretože intuitívne sa na to takmer ani nedá prísť :-)

Pri prechode z konvenčných prostriedkov na eko začnite vyčistením umývačky a oplach doplňte do zásobníka, keď sa minie.

Hore


Sú vrecká z bio bavlny schválené na použitie na potraviny?

Áno. V Štátnom zdravotnom ústave sme si na to nechali vypracovať posudok, podľa testov biobavlna našich vreciek vyhovuje požiadavkám Vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požiadavkách na výrobky určené na styk s potravinami a pokrmami, a tiež vyhovuje na použitie pri kontakte so suchými potravinami požiadavke senzorickej inertnosti Článku 3, odst. 1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004. Stiahnuť posudok SZÚ (PDF), Stiahnuť protokol o senzorickej skúške (PDF), Stiahnuť skúšobný protokol (PDF).

Hore


Je vaša drogéria vhodná aj pre domácnosti napojené na biologické čistiarne odpadových vôd?

Naše produkty neobsahujú žiadne agresívne látky, ktoré by poškodzovali žiaduce bakteriálne kultúry či rastliny. Preto sú vhodné aj pre biologické a koreňové čističky odpadových vôd a septiky.

Hore

Výhody registrácie