Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Kupujúci

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………………………

Bydlisko:                ……………………………………………………………………………………………

E-mail, telefón:      ……………………………………………………………………………………………

Predajca:

TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 35951591, DIČ: 2022047082, IČ DPH: SK2022047082

Fakturačná adresa: Grösslingova 59, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Adresa pro vrácení zboží: TIERRA VERDE s.r.o., Vintrovna 482/5d, 664 41 Popůvky, Česká republika

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

Dnňa…………………… som si na vašich webových stránkach www.tierraverde.sk objednal/a tovar s číslom objednávky …………………………………… v hodnotě ……………………

EUR. Objednaný tovar som obdržal/a dňa ………………… .

Využívam svoje zákonné právo a odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, ktorá sa týka tohto tovaru:

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

Žiadam o vrátenie kúpnej ceny vo výške ……………………………….…………… EUR na môj bankový účet číslo ………………………………………………….…………….. najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Beriem na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu, pokiaľ nie je tovar súčasťou zásielky o odstúpení od zmluvy, až do doby, kým nie je doručený predávajúcemu alebo kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Beriem na vedomie, že v rámci odstúpenia od zmluvy nesiem náklady nutné na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Prílohy: Doklad o kúpe tovaru

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ………………………………………………….

V …………………………………………….. dňa ………………………………..

Podpis kupujúceho: …………………………………………………….………….

Informácie pre predávajúceho

(vyplní predávajúci)

Podanie odstúpenia:        ……………………………………………………………………………………………

Doručenie odstúpenia:    ……………………………………………………………………………………………

Doručenie tovaru:           ……………………………………………………………………………………………

Dátum vrátenia peňazí:   ……………………………………………………………………………………………

Interné číslo odstúpenia: ……………………………………………………………………………………………

V …………………………………………….. dne ………………………………..

Podpis predávajúceho: …………………………...…………………….………….

Výhody registrácie